VH6L + STCH
E-RATY 0 %
VH6P + STCH 550
VH4L
Odroczona dostawa

1. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eko House Robert Nuszkiewicz z siedzibą w Kłodawie 62-650, ul. E. Orzeszkowej 21, telefon 609 482 429, adres elektronicznej poczty biuro@eko-house.info zwana dalej Administratorem.

2. JAKIE DANE I W JAKI SPOSÓB SĄ ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA?

Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników strony internetowej http://www.ekohouse-oczyszczalnie.pl Podstawowym sposobem pozyskiwania danych osobowych jest dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:

– przedstawienia oferty handlowej na podstawie otrzymanej zgody
– prawidłowej realizacji umowy kupna – sprzedaży.

Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędnym warunkiem do zrealizowania celów wymienionych powyżej. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać umowy.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom:

– upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa
– świadczącym usługi transportowe w przypadku zamówienia z transportem
– świadczącym usługi montażu w przypadku zamówienia z montażem
– świadczącym usługi doręczenia korespondencji i przesyłek
– świadczącym usługi prawne i windykacyjne.

5. PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, WOLI USUNIĘCIA DANYCH ORAZ INNYCH ICH MODYFIKACJI

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych
– sprostowania (poprawienia) danych osobowych
– usunięcia danych osobowych
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– przeniesienia danych osobowych
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– wycofania zgody – w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony

Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: biuro@eko-house.info lub listownie na adres: E. Orzeszkowej 21, 62-650 Kłodawa.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWUJEMY DANE?

Przechowujemy Twoje dane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

7. COOKIES

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.

W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies: „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

×

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce Prywatności.