VH6L + STCH
Odroczona dostawa
E-RATY 0 %
VH6P
VH6L
VH4L
VH6P + STCH 550

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA NA KAŻDY GRUNT

Dzięki bardzo wysokiemu parametrowi oczyszczania (98% redukcji zanieczyszczeń) istnieje wiele możliwości odprowadzenia oczyszczonej wody.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z odprowadzeniem oczyszczonej wody do rowu lub cieku wodnego. Pozwala na to wysoki poziom oczyszczania (98% redukcji zanieczyszczeń) potwierdzony certyfikatem.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze studnią chłonną (niski poziom wód gruntowych, grunt przepuszczalny np. piasek , żwir, skały szczelinowe). Taki system zajmuje małą powierzchnię, stosuje się go w dobrych warunkach gruntowo-wodnych, lub gdy wierzchnia warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z drenażem rozsączającym albo ze skrzynkami rozsączającymi (niski/średni poziom wód gruntowych, grunt średnio/słabo przepuszczalny np. piaski pylaste i gliniaste, mułki piaskowce, skały szczelinowe). 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z przepompownią i studnią chłonną w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno/średnio przepuszczalny np. gliny, pisakowce, iły piaszczyste). Taki system zajmuje mało miejsca, stosuje się go w trudnych warunkach gruntowo- wodnych.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze zbiornikiem na wodę oczyszczoną (np. do nawadniania roślin ozdobnych) i studnią chłonną. Zbiornik spełnia również funkcję przepompowni wody pościekowej w sytuacji kiedy studnia chłonna jest powyżej zbiornika. Studnia chłonna jest konieczna, ponieważ zimą jest zbyt mały pobór wody i zbiornik uległby przepełnieniu.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze zbiornikiem na wodę oczyszczoną (np. do nawadniania roślin ozdobnych) i drenażem/skrzynkami rozsączającymi w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno/średnio przepuszczalny np. gliny, pisakowce, iły piaszczyste). Zbiornik spełnia również funkcję przepompowni.


 LOKALIZACJA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE
(przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości) 
 

×

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce Prywatności.