VH6L + STCH
Odroczona dostawa
E-RATY 0 %
VH6P
VH6L
VH4L
VH6P + STCH 550

Zanim przystąpisz do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy zgłosić taki zamiar w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji). W zależności od powiatu wymogi prawne dotyczące uzyskania zgody na budowę oczyszczalni ścieków są nieco zróżnicowane.
Infografika przedstawia jak powinno wyglądać zgłoszenie budowy oczyszczalni w starostwie.

 

KROK 1. Starostwo Powiatowe

Sprawdź w Starostwie Powiatowym czy w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza się budowę oczyszczalni.

KROK 2. Mapka

Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieś schemat oczyszczalni wraz z opisem elementów.

KROK 3. Akt własności

Przygotuj dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

KROK 4. Dokumentacja dot. oczyszczalni

Dołącz dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni EKOHOUSE.

KROK 5. Zgłoszenie budowy oczyszczalni

Wypełnij formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

KROK 6. Złożenie dokumentów

Złóż zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.

KROK 7. Budowa oczyszczalni

Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia Starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.

Jeśli planujesz odprowadzać oczyszczone ścieki do wód powierzchniowych należy uzyskać: zgodę właściciela tych wód na odprowadzenie wody pościekowej, pozwolenie wodno-prawne.

×

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce Prywatności.