E-RATY 0 %
VH6P
VH6L
VH4L
VH6P + STCH 550
Dokumenty do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu. Deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest dla produktów, które przeszły badania na zgodność z normą. W przypadku przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków obecnie obowiązuje norma PN EN 12566-3+A2:2013.

Biologiczne oczyszczalnie VH posiadają deklarację właściwości użytkowych, co jest potwierdzeniem zgodności z normą europejską PN-EN 12566-3+A2:2013. Oczyszczalnie VH przez 38 tygodni poddawane były rygorystycznym badaniom, w celu oceny skuteczności oczyszczania i spełnienia wymogów norm europejskich. Wyniki testów potwierdziły wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń: BZT5 97%, ChZT 92%, zawiesina 95%. Badania przeprowadzane były przy różnych obciążeniach i warunkach. Wyniki testów na zgodność z normą pokazały, że oczyszczalnia VH ma jeden z najwyższych parametrów oczyszczania na polskim rynku. 

Deklaracja właściwości użytkowych jest nie tylko potwierdzeniem zgodności wyrobu z obowiązującą normą, ale również zawiera podstawowe informacje o oczyszczalni. Dlatego jest cennym źródłem danych, o które proszą urzędnicy podczas procedury zgłaszania budowy biologicznej oczyszczalni ścieków. Każda z deklaracji powinna zawierać kilka obowiązkowych pozycji, które przedstawiamy na przykładzie oczyszczalni VH6. 

×

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce Prywatności.