VH6L + STCH
Odroczona dostawa
E-RATY 0 %
VH6P
VH6L
VH4L
VH6P + STCH 550

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się coraz bardziej popularne przez wzgląd na korzyści jakie oferują
w trakcie eksploatacji. Przed przystąpieniem do budowy oczyszczalni należy zapoznać się z kilkoma prostymi zasadami.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowe przydomowej oczyszczalni ścieków?

Stosownie z art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę – wystarczy zgłoszenie właściwemu organowi, którym w tym przypadku jest starosta. Kiedy przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków przekracza 7,5 m3/d, wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r., oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) pozwolenie wodnoprawne na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest wymagane w przypadku kiedy ilość odprowadzanych ścieków bytowo – gospodarczych do wód lub ziemi stanowiących naszą własność nie przekracza
5 m3/d. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi konieczne jest, gdy ilość odprowadzanych ścieków jest większa od 5 m3/d albo gdy ścieki są wprowadzane do ziemi bądź wód niebędących naszą własnością.

Przeciętna, czteroosobowa rodzina zużywa średnio 540 litrów wody na dobę (0,54 m3/dobę), dlatego w takiej sytuacji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w celu podjęcia prac instalacyjnych – wystarczy samo zgłoszenie.

Sytuacja wygląda inaczej podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę nowego domu. Jeżeli projekt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków został zaznaczony na planie zagospodarowania działki nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych formalności. Ważne jest, aby w zgłoszeniu o pozwolenie na budowę pojawiła się dokładnie ta oczyszczalnia, która ma zostać zamontowana. Jeśli po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie podjęta decyzja o montażu innej oczyszczalni należy taką zmianę zgłosić w Starostwie Powiatowym.

Jak zgłosić budowę oczyszczalni

Zgłoszenie składa się we właściwym dla lokalizacji inwestycji Starostwie Powiatowym, w wydziale Architektury
i Budownictwa na gotowym, urzędowym formularzu. W formularzu zgłoszeniowym trzeba wskazać: zakres, rodzaj
i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy tego dokonać przed rozpoczęciem prac budowlanych.  

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. Mapkę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 wskazującą lokalizację oczyszczalni. Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie Eko House. Wystarczy przesłać do nas mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat instalacji i odeślemy mapkę wraz
    z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.
  2. Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (np. akt własności).
  3. Dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni.
  4. W sytuacji gdy planowane jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych należy dołączyć zgodę właściciela tych wód na odprowadzenie wody pościekowej oraz operat wodno-prawny.

Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu (tzw. "milcząca zgoda") oznacza to, że wniosek rozpatrzono pozytywnie i można przystąpić do budowy oczyszczalni. Decyzja ta obowiązuje dwa lata od daty określonej we wniosku jako termin rozpoczęcia prac.

Jeśli masz wątpliwości w kwestiach formalnych, albo nie wiesz jaki model oczyszczalni wybrać firma Eko House chętnie pomoże. Zadzwoń.

 

×

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce Prywatności.