VH6L
VH6P + STCH 550
E-RATY 0 %
VH6P
VH4L

 

Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków to działanie proekologiczne, które ma na celu ochronę środowiska naturalnego. W ostatnich latach takie działania promowane są przez państwo, dlatego decydując się na własną oczyszczalnię ścieków, warto sprawdzić, czy można liczyć na dotację ze środków publicznych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór urządzenia, ponieważ od 2016 roku przyznawane są dofinansowania budowy wyłącznie biologicznych oczyszczalni ścieków, zgodnych ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3: 2005+A2: 2013.

Biologiczne oczyszczalnie VH PREMIUM i VH LIGHT firmy Eko House spełniają wymagania tej normy, a więc można otrzymać dofinansowanie na ich budowę.

Finansując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można skorzystać ze środków gminnych albo
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dofinansowanie na realizację programów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jeśli na danym terenie budowa sieci kanalizacyjnej nie jest opłacalna ekonomicznie. Decydując się na budowę oczyszczalni warto sprawdzić na stronie internetowej danej gminy lub bezpośrednio w wydziale ochrony środowiska urzędu gminy czy nie przydziela dotacji, albo czy ma zamiar przystąpić do programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok.

Otrzymanie publicznych środków finansowych jest zawsze dokładnie kontrolowane i konieczne jest spełnienie ściśle określonych wymagań. Większość dotacji jest udzielanych w formie refinansowania, dlatego najpierw trzeba posiadać własne środki, którymi zostanie sfinansowana budowa, a dopiero potem uzyskuje się odpowiedni zwrot poniesionych nakładów. Dofinansowanie bywa zróżnicowane i może dotyczyć np. częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, kosztów projektowych lub innych zagadnień określonych w regulaminie dotacji, z którym trzeba się szczegółowo zapoznać.

W czasie budowy należy pamiętać o gromadzeniu wszystkich rachunków i faktur, ponieważ to na ich podstawie rozliczone zostanie dofinansowanie. Niezbędny będzie również protokół odbioru ukończonej budowy. Trzeba bardzo uważać, aby dostosować się do wszystkich wymogów pozyskania dotacji, gdyż małe uchybienie może oznaczać, że dotacja nie zostanie przyznana.

Dofinansowanie można uzyskać jedynie przed montażem oczyszczalni, dlatego planując inwestycję należy sprawdzić czy tego rodzaju program jest lub będzie realizowany i na jakich warunkach można z niego skorzystać. Jeżeli gmina nie prowadzi programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków dobrym pomysłem, aczkolwiek czasochłonnym, jest inicjatywa obywatelska, w ramach której można spróbować przekonać władze gminy do stworzenia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby ubiegające się o dotację na budowę oczyszczalni mogą również skontaktować się z odpowiednim dla danego województwa funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej bowiem każdy z funduszy ma inne priorytety i być może jednym z tych priorytetów jest budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 

×

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce Prywatności.