VH6L + STCH
E-RATY 0 %
VH6P + STCH 550
VH4L
Odroczona dostawa

W związku ze zmianami w prawie dotyczącymi zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powstał obowiązek pozyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w sytuacji, kiedy woda pościekowa ma być odprowadzana do gruntu (np. studnia chłonna, skrzynki rozsączające, drenaż) albo do wód powierzchniowych (np. rów melioracyjny, ciek wodny). Pozwolenie to dotyczy urządzenia wodnego (czyli studni chłonnej albo rowu) nie oczyszczalni przydomowej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (por. art. 16 pkt 65 ustawy). Zatem urządzenia służące do odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni (np. drenaż, studnia chłonna, wylot do rowu), stanowią urządzenia wodne. Z uwagi na kształtowanie zasobów wodnych, będą wymagać one uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego. Zgodnie z art. 388 ust. 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jak również do zgłoszenia budowlanego – dokonywanych na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Mając na uwadze zmiany, które wprowadziło nowe Prawo Wodne dołączyliśmy do naszej oferty usługę polegającą na wykonaniu operatu wodnoprawnego. Usługa jest realizowana na terenie całej Polski. Koszt wykonania operatu wodnoprawnego to 1500 zł brutto. Jeśli jesteś zainteresowany/a prosimy o podanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres mailowy: biuro@eko-house.info.

×

Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce Prywatności.